Virussjukdomar och kontrollbehov

Massmedierna är numera ivriga i fråga om att varna för virussjukdomar – en gång var det svininfluensa och galna-ko-sjukan, sedan coronavirus och apkoppor. Råden om hur man ska skydda sig upprepas intill uttjatning. Samtidigt signalerar läkarna också att de olika typerna av influensor ofta inte är farligare än vanliga influensor.

Det finns ett dubbelt budskap i detta: ”det är inte farligt” samsas med ”detta måste vi varna för gång på gång”, ”vi överinformerar dig för säkerhets skull”. Det är som om det fanns en dold hysteri i samhället som talar högre än den sakliga informationen.

Vi har ett samhälle med mycket kontroll, stor teknisk och medicinsk kunskap, och paradoxalt nog är det som om denna kontroll gödde sin motsats: rädslan för det okontrollerbara. I kontrollsystemet bygger tryggheten på det som kan kontrolleras.

Och när det inte går att kontrollera allt, är vägen till hysteri inte lång.

Men problemet är inte att vi saknar hundraprocentig kontroll. Problemet är att vi inte hittar trygghet och tillit i något bortom kontrollmöjligheterna. Eftersom vi har möjlighet att kontrollera så mycket, har vi inte tillräcklig träning i att hantera det vi saknar makt över. I yttersta hand: att förhålla oss till döden.

När nya virussjukdomar uppstår, aktualiseras alltså vårt förhållande till det vi inte helt kan styra. Samtidigt lyfter de fram synen på sjukdom i vårt västerländska samhälle i dag. Många tycks föreställa sig att sjukdom är något som ”bara drabbar”, urskillningslöst, och att det enda vi kan göra är att satsa på renlighet och distans.

Utifrån ett smalt kemiskt-medicinskt perspektiv är detta råd visserligen begripligt, men själv värjer jag mig mot den snäva syn på hälsa som det ger uttryck för. I själva verket kan immunförsvaret, om jag förstått saken rätt, påverkas negativt både av bristen på beröring och av ständiga oroliga tankar om att man kan bli sjuk.

Hellre än att ta avstånd från varandra – redan innan vi är sjuka! – kunde vi därför mer betona möjligheterna att stärka vårt eget immunförsvar.

Deepak Chopra har skrivit den mest lyriska beskrivning av immunförsvaret som jag någonsin stött på. Den fyller mig med förundran och tacksamhet över hur min och allas våra kroppar är konstruerade. I sin bok ”Makt, frihet och nåd” (2008) – som jag finner onödigt abstraherande men glimtvis också har talande resonemang – förklarar han immunsystemets oerhört intelligenta sätt att fungera: ”Vi har inom oss ett apotek med utsökt kapacitet”, skriver han. ”När immunsystemet stöter på en bakterie som det aldrig tidigare har mött i din kropp, – – – framställer det en antikropp som är exakt avpassad för bakterien i fråga.” Han hävdar utifrån vetenskapliga resultat att immunsystemet också känner till alla våra tankar, känslor och önskningar, eftersom det är ett slags cirkulerande nervsystem som patrullerar omkring i kroppen och till och med ”tjuvlyssnar på vår inre dialog”. På det viset påverkas vårt immunförsvar av hela vår varelse. När vi till exempel lyssnar på musik vi tycker om, bildar det inre apoteket läkande neuropeptider.

Inom den traditionella medicinen talas det inte mycket om möjligheterna att stärka immunförsvaret, men på andra håll ges många råd om vikten av att äta rätt, motionera, sova tillräckligt och stressa mindre. Bland andra anser den svenska immunologen Sanna Ehdin att härdade fetter är ett av de största hoten mot immunförsvaret.

Det att mottagligheten för sjukdomar påverkas inte bara av fysiologiska utan också av psykologiska faktorer är en intressant och viktig tilläggsdimension som vi lätt underskattar. God hälsa uppstår inte bara genom att vi slänger i oss vitaminpiller och sliter på gymmet. Hela vårt förhållande till vårt liv är inblandat i den process som avgör hur kroppen hanterar de virus vi möter omkring oss. Så blir sjukdom en fråga om ett samspel mellan yttre och inre belastning.

Ibland upplevs detta som skuldbeläggande.

Men varför inte i stället se det som en möjlighet?

I bästa fall kan en influensa få oss att tänka efter och förbättra vår livskvalitet. Och att bli ödmjuka inför insikten att vårt liv inte helt och hållet ligger i våra händer.

-> Om Hitler