Tonsättningar

Ett antal av Catharina Östmans dikter har tonsatts för kör eller mindre ensembler. Här följer en förteckning utgående från diktsamling jämte tonsättarens namn. Inom parentes anges diktens begynnelseord i de fall där tonsättningen har ett annat namn.

Ur Elegi
Dagen då vinden vänder (Snön vilar i sig själv) (för blandad kör)
Musik: Ulf Långbacka

Du genomborrade mig (för tre sopraner, altsaxofon, basgamba, cembalo, luta och ljudband)
1. Du genomborrade mig
2. Men himlen är öppen
3. Jag måste gå genom natten
Musik: Olli Virtaperko

Ur Månen vandrar
Ett skratt skvalpar upp (titel på tonsättningen: Eviva!) (för damkör)
Musik: Mia Makaroff

Ur Speglingar av stora hav
Lusthus (Jag har ett lusthus) (för blandad kör, vibrafon, trummor och marimba)
Musik: Maria Löfberg

Andas hav (för manskör)
Musik: Petri Judin

En början (Se, nu går en måne upp) (för damkör)
Musik: Säde Bartling (Rissanen)

Ur droppar av musik
Sviten Ur tystnaden (för damkör)
      1. I begynnelsen var örat
      2. Mullen vilar
      3. Så börjar en rörelse
      4. Jag är en dans
Musik: Ulf Långbacka

Sviten Tiden är en ogin mor (för damkör)
       1. Döden hotar smula sönder
       2. Svärta svärta röda kinder
       3. Jag vill söka daggmask
Musik: Säde Bartling (Rissanen)

Sviten Dit tonerna leder mig (för damkör)
       1. Ljuset är den plats
       2. En sparv
       3. Så svänger jag runt
       4. Jag kommer ut ur dimman
Musik: Säde Bartling (Rissanen)

Droppar av musik (för damkör)
Musik: Ingrid Sivard

Nu blåser det ord (för manskör)
Musik: Ingrid Sivard

En vanlig onsdag (för blandad kör, vibrafon, trummor och marimba)
Musik: Maria Löfberg

Livets traktor (Ha! Här kör jag) (för blandad kör)
Musik: Ann-Catrin Wulff

Du som skriker ljudlöst (för blandad kör)
Musik: Ann-Catrin Wulff

Ur tills våra ansikten klarnar
Kolibri (Vid min andnings källa) (för blandad kör, vibrafon och marimba)
Musik: Maria Löfberg

Tonsatt dikt som inte är publicerad i någon samling:
Och pulsen slår (för blandad kör och piano)                                                                                 
Musik: Patrick Wingren