Vänsterhänt (25.1.09)

Litet förargligt är det ju ibland när man skriver födelsedagskort med vått bläck och det blir märken efter handen som skriver. Litet otympligt är det när man inte kan skära tårta med sin vanliga vänster hand utan måste greppa tårtspaden med höger för att kunna skära ordentligt. Besvärligt är det också med potatisskalaren som man inte kan hantera alls.

Men att vara vänsterhänt är annars smått kuriöst. Varför skulle alla nödvändigtvis vara lika? Är det inte en rikedom i skapelsen att vi är olika funtade?

Det spännande med vänsterhänthet är att forskarna fortfarande verkar osäkra på vad den beror på. Omkring 10 % av jordens befolkning är vänsterhänta – men varför?

Ett visst ärftligt drag tycks finnas. Så är till exempel hela tre personer i engelska kungafamiljen vänsterhänta: drottning Elizabeth, prins Charles och prins William. Det har också konstaterats att barn med vänsterhänta mammor oftare blir vänsterhänta än barn med vänsterhänta pappor – å andra sidan är sannolikheten inte heller då mer än 20 procent.

Ibland kallas vänsterhänthet en utvecklingsdefekt. Hos vänsterhänta dominerar höger hjärnhalva och en del forskare har utgått från att det då är något i den naturliga utvecklingen av vänster hjärnhalva som den dominerande hjärnhalvan som hindrats. Det har också talats om att testosteronnivåerna under fosterstadiet påverkar vilken hjärnhalva som börjar dominera och att svåra födslar ökar ”risken” för vänsterhänthet. Andra forskare har dessutom (enligt Illustrerad vetenskap nr 16/2001) tyckt sig kunna bevisa att vänsterhänta oftare än högerhänta drabbas av vissa sjukdomar, såsom allergi, migrän, epilepsi, autism, diabetes och stamning.

Samtidigt betonas att vänsterhänta ofta är mer konstnärliga, kreativa och musikaliska än andra, eftersom sådana egenskaper hanteras av högra hjärnhalvan. Leonardo Da Vinci, Einstein och Kafka brukar ibland nämnas som exempel på vänsterhänta genier. Eller: för att ta exempel från vår egen tid: Julia Roberts och Bob Dylan. Studier av grottmålningar lär också visa att grottmålarna redan på sin tid till övervägande del var vänsterhänta ...

Hur man kommit fram till detta resultat vore intressant att veta.

Själv har jag fascinerats av att notera att min vänsterhänthet inte bara handlar om användningen av vänster hand, utan också om att min rumsuppfattning skiljer sig från högerhäntas. För mig är det till exempel naturligt att tända det första adventsljuset längst till höger i adventsljusstaken, och i bokhyllan har jag också verk i flera band ordnade så, att band 1 börjar från höger. Och så är det klart att det skulle passa bra att skriva för hand från höger till vänster, inte bara för att man då bättre kan se vad man skrivit och för att det skulle kännas bekvämare för handens muskler, utan helt enkelt för att det skulle kännas naturligt. På det viset skulle hebreiska inte vara så dumt att plita ner. Från höger till vänster – ja tack!

Ja, det är höger hjärnhalva som styr rumsuppfattningen, och därför är också många fäktnings- och tennismästare vänsterhänta, har det påpekats. De har till exempel lättare än högerhänta att göra avståndsbedömningar, sägs det.

Attityden till vänsterhänta har förändrats mycket med åren. Medan vänsterhänta förr i tiden (fram till och med 1950-talet?) tvingades använda höger hand i skolan, är vänsterhänthet nu snarare något som markeras på ett nytt sätt, åtminstone marknadsekonomiskt. Det har uppstått flera specialaffärer för vänsterhänta, och det är emellanåt så man häpnar över mängden produkter med specialdesign. Dessa affärer bjuder nämligen inte bara ut saxar, soppslevar och konservöppnare för vänsterhänta, utan också sådant som spegelvända plånböcker, kortlekar med markörer i alla fyra hörnen liksom mer greppvänliga pennor. Marknaden har hittat en ny nisch.