Under åren 2004-2010 var Catharina Östman en regelbunden kolumnist i Vasabladet. På den här sidan kan du ta del av alla hennes kolumner, som gäller allt från relationer mellan människor till stora utrikespolitiska konfliktfrågor.

"Jag är intresserad av att gå nära, gå på djupet, försöka förstå. Det är bara utifrån det perspektivet som jag tror att förändring är möjlig", skriver hon i sin första kolumn. "Att samtala är att vidga sin egen medvetandesfär, att söka det gemensamma - och bejaka det olika."