Catharina Östman är född 1961 i Åbo men uppvuxen i Vasa i Österbotten och fortfarande bosatt där. Hon blev student vid Vasa Övningsskola 1980 och filosofie magister vid Åbo Akademi 1984 (med ämneskombinationen svenska, litteraturvetenskap och pedagogik).

Catharina Östman debuterade 1990 och har hittills gett ut sju diktsamlingar, en samling berättelser, två romaner och en tänkebok. Hon har arbetat med den finlandssvenska psalmboksrevisionen och också skrivit två psalmer i 1986 års psalmbok. Dessutom har hon varit lektor i svenska vid Vasa högskola (sedermera universitet). Sedan många år jobbar hon emellertid som frilans med författarskapet som huvudsyssla. Vid sidan om det arbetar hon som handledare, språkgranskare och översättare. Hon har tidigare också varit kolumnist i Vasabladet. 

Catharina Östman fick Arvid Mörne-priset 1991, delat första pris i Wasa Teaters pjästävling 1994 (för dramat ”Förlovningen”) och Svenska litteratursällskapets pris 1997, 2003 och 2014 (för ”Äppeltid”, ”Minnet av myrten” och "Tills våra ansikten klarnar"). År 2021 har hon dessutom fått Choraeuspriset (för hela sitt hittillsvarande författarskap).

Till hennes fritidsintressen hör psykologi, dans och klassisk musik.