Beställning av dikter och tal

Ord i sorg och glädje: beställning av dikter för speciella dagar: vid dödsfall, bröllop, födelsedagar och andra särskilda tillfällen (t.ex. pensioneringar och dop) är det inte alltid lätt att hitta de rätta orden som passar den person det gäller. Ett unikt tillfälle kan vara värt en unik dikt, specialskriven för dagen. Med eller utan rim, med beaktande av särskilda önskemål om innehållet. Också sångtexter kan skapas.
Samtal om innehållsönskemål, t.ex. om den person som ska hyllas, ingår i priset.
Pris enligt överenskommelse, beroende av tidtabell och textens längd.
Kontakt: catharina@catharinaostman.com eller 044-7770814.

*Spökskrivning av tal till speciella tillfällen kan också beställas, med samma kontaktuppgifter som ovan. Jag formar då ett tal utifrån önskat innehåll på bästa sätt.